P.P.H.U „JAWOR” EXPORT – IMPORT 

ul. Stefana Wyszyńkiego 22a, 

18-315 Kołaki Kościelne 

email: nowyparkiet@wp.pl 

tel. 086 270 31 00 / 605 333 717 / 602 423 038  

www.nowyparkiet.pl